Renginiai

Mokymai informacijos skleidėjams

Šių mokymų tikslas – suteikti mokytojams informacijos ir priemonių, padėsiančių į įvairių dalykų pamokas ir (arba) neformaliojo švietimo užsiėmimus integruoti:

  • maisto vertės,
  • maisto tausojimo,
  • globalių maisto švaistymo padarinių,
  • ir vartotojų vaidmens tematiką,

taip pat pasirinkti tinkamas formas tokiai šviečiamajai veiklai.

Interaktyvių mokymų metu dalyviai:

  • sužinos naudingų faktų;
  • pasiskirstę į grupes ieškos atsakymų ir kūrybinių sprendimų;
  • susipažins su įkvepiančiais šviečiamosios veiklos pavyzdžiais;

Mokymų dalyviams suteikiama prieiga prie informacinės medžiagos ir priemonių rinkinio (el.formatu) – tai testai, užduotys ir edukaciniai žaidimai, tinkami integruoti į pamokas (technologijų, biologijos, etikos, pilietiškumo ir kt.) ir neformalaus švietimo užsiėmimus, mokyklos renginius.